Ngày 26/01/2023
Freiburg   2.40   -0.85   -0.79 Soi kèo >>
Soi kèo Freiburg Frankfurt Draw 3.45 HDP -0.25   OU 3.00  
Frankfurt   2.66   0.75   0.67
Ngày 25/01/2023
Lazio   2.87   0.84   0.91 Soi kèo >>
Soi kèo Lazio  AC Milan Draw 3.45 HDP 0.25   OU 2.50  
AC Milan   2.38   -0.91   0.99
Bayern Munich   1.19   -0.95   0.86 Soi kèo >>
Soi kèo Bayern Munich Koln Draw 7.40 HDP -2.25   OU 3.75  
Koln   9.70   0.88   -0.96
Ngày 24/01/2023
Valencia   1.62   -0.93   0.85 Soi kèo >>
Soi kèo Valencia  Almeria Draw 4.00 HDP -1.00   OU 2.50  
Almeria   5.20   0.86   -0.95
Fulham   3.05   -0.96   0.85 Soi kèo >>
Soi kèo Fulham  Tottenham Draw 3.70 HDP 0.25   OU 2.75  
Tottenham   2.16   0.89   -0.95
Ngày 22/01/2023
Arsenal   1.88   0.88   0.94 Soi kèo >>
Soi kèo Arsenal  Manchester United Draw 3.65 HDP -0.50   OU 2.75  
Manchester United   3.90   -0.95   0.96
Manchester City   1.19   0.98   -0.96 Soi kèo >>
Soi kèo Manchester City Wolves Draw 7.10 HDP -2.00   OU 3.25  
Wolves   13.00   0.95   0.86
Ngày 21/01/2023
West Ham   1.80   -0.95   -0.94 Soi kèo >>
Soi kèo West Ham Everton Draw 3.65 HDP -0.75   OU 2.50  
Everton   4.30   0.88   0.84
Southampton   2.76   0.78   -0.98 Soi kèo >>
Soi kèo Southampton  Aston Villa Draw 3.40 HDP 0.25   OU 2.50  
Aston Villa   2.48   -0.85   0.88
Leicester   3.35   0.89   0.86 Soi kèo >>
Soi kèo Leicester  Brighton Draw 3.65 HDP 0.50   OU 2.50  
Brighton   2.04   -0.96   -0.96
388bet 388BET là đại diện Châu Á của Seneca Niagara Resort & Casino United States. Copyright © 2013 – 2017 388BET. All Rights Reserved.