Ngày 19/12/2022
Levante   2.17   0.79   -0.88 Soi kèo >>
Soi kèo Levante  Eibar Draw 3.10 HDP -0.25   OU 2.25  
Eibar   3.40   -0.87   0.78
Ngày 18/12/2022
Argentina   2.75   0.96   0.81 Soi kèo >>
Soi kèo Argentina  Pháp Draw 3.05 HDP 0.00   OU 2.00  
Pháp   2.72   0.96   -0.91
Albacete   1.86   0.86   -0.91 Soi kèo >>
Soi kèo Albacete  Ibiza Draw 3.25 HDP -0.50   OU 2.25  
Ibiza   4.25   -0.94   0.81
Norwich   1.78   -0.95   -0.99 Soi kèo >>
Soi kèo Norwich  Blackburn Draw 3.40 HDP -0.25   OU 2.50  
Blackburn   4.00   0.87   0.89
Ngày 17/12/2022
Croatia   2.25   -0.94   0.89 Soi kèo >>
Soi kèo Croatia  Morocco Draw 3.30 HDP -0.25   OU 2.50  
Morocco   3.10   0.86   -0.99
Bristol   2.46   0.90   -0.93 Soi kèo >>
Soi kèo Bristol  Stoke Draw 3.20 HDP 0.00   OU 2.50  
Stoke   2.62   -0.98   0.83
Huddersfield   3.10   0.81   0.94 Soi kèo >>
Soi kèo Huddersfield  Watford Draw 3.30 HDP 0.50   OU 2.25  
Watford   2.12   -0.89   0.96
Burnley   2.16   0.85   -0.94 Soi kèo >>
Soi kèo Burnley  Middlesbrough Draw 3.20 HDP -0.25   OU 2.50  
Middlesbrough   3.10   -0.93   0.84
West Bromwich   1.46   -0.90   0.93 Soi kèo >>
Soi kèo West Bromwich Rotherham Draw 3.95 HDP -1.25   OU 2.50  
Rotherham   6.30   0.82   0.97
Hull City   2.47   0.82   0.91 Soi kèo >>
Soi kèo Hull City Sunderland Draw 3.10 HDP 0.00   OU 2.25  
Sunderland   2.67   -0.90   0.99
388bet 388BET là đại diện Châu Á của Seneca Niagara Resort & Casino United States. Copyright © 2013 – 2017 388BET. All Rights Reserved.