Ngày 23/10/2022
Real Madrid   1.44   -0.99   1.00 Soi kèo >>
Soi kèo Real Madrid  Sevilla Draw 4.25 HDP -1.25   OU 3.00  
Sevilla   6.60   0.89   0.88
Ngày 22/10/2022
Chelsea   1.95   0.95   0.97 Soi kèo >>
Soi kèo Chelsea  Manchester United Draw 3.65 HDP -0.50   OU 2.75  
Manchester United   3.40   0.95   0.91
Manchester City   1.18   0.96   0.91 Soi kèo >>
Soi kèo Manchester City  Brighton Draw 7.00 HDP -2.00   OU 3.25  
Brighton   12.00   0.94   0.97
Dortmund   1.51   0.83   0.94 Soi kèo >>
Soi kèo Dortmund  Stuttgart Draw 4.55 HDP -1.00   OU 3.00  
Stuttgart   5.60   -0.90   0.96
Hoffenheim   5.20   0.91   0.88 Soi kèo >>
Soi kèo Hoffenheim  Bayern Munich Draw 5.00 HDP 1.25   OU 3.50  
Bayern Munich   1.50   -0.98   -0.98
Nottingham Forest   11.00   -0.94   0.95 Soi kèo >>
Soi kèo Nottingham Forest Liverpool Draw 6.20 HDP 1.75   OU 3.25  
Liverpool   1.21   0.84   0.93
Ngày 21/10/2022
Leicester City   2.17   0.96   0.96 Soi kèo >>
Soi kèo Leicester City Leeds United Draw 3.60 HDP -0.25   OU 2.75  
Leeds United   2.15   0.97   0.94
Barcelona   1.52   -0.92   0.89 Soi kèo >>
Soi kèo Barcelona  Villarreal Draw 4.75 HDP -1.25   OU 3.00  
Villarreal   5.20   0.85   -0.99
Fulham   2.72   -0.87   0.91 Soi kèo >>
Soi kèo Fulham  Aston Villa Draw 3.45 HDP 0.00   OU 2.50  
Aston Villa   2.49   0.80   0.99
Ngày 20/10/2022
Manchester United   2.21   0.98   0.85 Soi kèo >>
Soi kèo Manchester United Tottenham Draw 3.60 HDP -0.25   OU 2.75  
Tottenham   2.85   0.95   -0.95
388bet 388BET là đại diện Châu Á của Seneca Niagara Resort & Casino United States. Copyright © 2013 – 2017 388BET. All Rights Reserved.