Ngày 27/12/2022
Aston Villa   4.25   0.97   -0.92 Soi kèo >>
Soi kèo Aston Villa Liverpool Draw 4.05 HDP 0.75   OU 3.00  
Liverpool   1.73   0.96   0.82
Ngày 26/12/2022
Crystal Palace   2.11   -0.90   0.99 Soi kèo >>
Draw 3.40 HDP -0.50   OU 2.50  
Fulham   3.45   0.83   0.91
Southampton   3.30   -0.95   0.96 Soi kèo >>
Soi kèo Southampton Brighton Draw 3.50 HDP 0.25   OU 2.50  
Brighton   2.13   0.88   0.94
Leicester   3.15   0.99   -0.92 Soi kèo >>
Soi kèo Leicester  Newcastle Draw 3.50 HDP 0.25   OU 2.75  
Newcastle   2.19   0.94   0.82
Everton   2.33   -0.99   0.93 Soi kèo >>
Soi kèo Everton  Wolverhampton ` Draw 3.25 HDP -0.25   OU 2.25  
Wolverhampton `   3.10   0.92   0.97
Brentford   3.65   1.00   0.91 Soi kèo >>
Soi kèo Brentford  Tottenham Draw 3.50 HDP 0.50   OU 2.50  
Tottenham   1.93   0.93   0.99
Watford   2.05   -0.95   0.96 Soi kèo >>
Soi kèo Watford  Millwall Draw 3.20 HDP -0.50   OU 2.25  
Millwall   3.30   0.87   0.94
Ngày 22/12/2022
Coventry   2.82   -0.88   0.92 Soi kèo >>
Soi kèo Coventry  West Brom Draw 3.10 HDP 0.00   OU 2.25  
West Brom   2.37   0.80   0.98
Ngày 21/12/2022
Lào   14.00   -0.81   0.93 Soi kèo >>
Soi kèo Lào Việt Nam Draw 8.00 HDP 2.25   OU 3.50  
Việt Nam   1.08   0.65   0.89
Central Coast Mariners   1.89   0.89   0.96 Soi kèo >>
Soi kèo Central Coast Mariners Newcastle Jets Draw 3.55 HDP -0.50   OU 3.00  
Newcastle Jets   3.45   -0.97   0.94
388bet 388BET là đại diện Châu Á của Seneca Niagara Resort & Casino United States. Copyright © 2013 – 2017 388BET. All Rights Reserved.