Ngày 16/04/2023
Nottingham   5.30   0.84   1.00 Soi kèo >>
Soi kèo Nottingham  Manchester United Draw 3.85 HDP 1.00   OU 2.75  
Manchester United   1.59   -0.94   0.88
West Ham   5.70   0.92   0.81 Soi kèo >>
Soi kèo West Ham  Arsenal Draw 3.95 HDP 1.00   OU 2.50  
Arsenal   1.54   0.98   -0.93
Ngày 15/04/2023
Manchester City   1.16   0.77   0.96 Soi kèo >>
Soi kèo Manchester City Leicester Draw 7.20 HDP -2.00   OU 3.50  
Leicester   13.00   -0.87   0.92
Aston Villa   3.30   0.95   -0.93 Soi kèo >>
Soi kèo Aston Villa  Newcastle Draw 3.15 HDP 0.25   OU 2.50  
Newcastle   2.17   0.95   0.81
Ngày 14/04/2023
Manchester United   1.43   1.00   0.81 Soi kèo >>
Soi kèo Manchester United  Sevilla Draw 4.30 HDP -1.25   OU 2.50  
Sevilla   6.60   0.90   -0.93
Juventus   1.81   0.81   -0.98 Soi kèo >>
Soi kèo Juventus  Sporting Draw 3.35 HDP -0.50   OU 2.25  
Sporting   4.35   -0.91   0.86
Ngày 13/04/2023
Feyenoord   2.26   0.89   -0.92 Soi kèo >>
Soi kèo Feyenoord  AS Roma Draw 3.15 HDP -0.25   OU 2.25  
AS Roma   3.15   -0.99   0.80
Gent   3.35   -0.94   0.85 Soi kèo >>
Soi kèo Gent  West Ham Draw 3.25 HDP 0.25   OU 2.25  
West Ham   2.12   0.84   -0.97
Real Madrid   1.67   0.86   -0.97 Soi kèo >>
Soi kèo Real Madrid  Chelsea Draw 3.60 HDP -0.75   OU 2.50  
Chelsea   4.95   -0.96   0.85
AC Milan   2.75   -0.96   0.91 Soi kèo >>
Soi kèo AC Milan  Napoli Draw 3.15 HDP 0.00   OU 2.25  
Napoli   2.51   0.86   0.97
388bet 388BET là đại diện Châu Á của Seneca Niagara Resort & Casino United States. Copyright © 2013 – 2017 388BET. All Rights Reserved.